טיפים

מתי נכון להתקשר לחברה הנבחרת?                                      

באיזה שלב מומלץ להתקשר עם החברה שמספקת מערכות לשאיבת אבק  מרכזית ומתי תתבצע ההתקנה?

 

דעת מומחה מחברת "אירומטל+" משיב:

 

ההתקשרות הראשונית עם החברה שמספקת מערכת שואב אבק מרכזי צריכה להתבצע בתום שלב התכנון על הנייר. השלב הבא יהיה שלב תכנון הביצוע.

לא פעם מקבלי ההחלטה בקרב הבונים העצמאים יוצריםאת הקשר עם החברה שמספקת ומתקינה את מערכותהשאיבה המרכזית כאשר שלד הבניין כבר קיים.זוהי ללא ספק החלטה מוטעית ומאוחרת, שנובעת לרובמחוסר ניסיון.

 

כאשר הבניין הוא חד מפלסי, הבעיה העיקרית שיכולהלהיווצר מהתקשרות מאוחרת עם ספק שרות מערכותשאיבה מרכזית היא שאחת מנקודות השאיבה ממוקמתעל קיר בטון (ממ"ד לדוגמה). אזי לצורך התקנת נקודהספציפית זו תידרש חציבה בקיר הבטון. תכנון מראשבמקרה זה היה חוסך עבודה מיותרת, פגיעה ביציקתהבטון או תכנון מיקום חלופי ובזבוז כספים.

במקרה אחר, כאשר הבית בנוי במפלסים, יש לתכנן ולתאם מראש עם המתקין אשר יניח  שרוולים מוליכיםבין קומות הבניין טרם יציקת התקרה בין הקומות, ובמקומות שתוכננו לכך מבעוד מועד, או לחילופיןיבדוק אפשרות הנחת חלק מהצנרת באלמנטים היצוקים מבטון. לכן שלב התכנון הוא השלב שבו מומלץ להתקשרעם ספקי שרות מערכות שאיבת אבק.

 

כאמור, התקנת מערכות מסוג זה מתבצעת בשני שלביםעיקריים: האחד, הנחת הצנרת ההיקפית וחיבורה. אתהצנרת מתקינים בשלבי הסיום של עבודות הגמר -כאשר כל ההכנות הנדרשות לכך בוצעו מבעוד מועד(שרוולים מובילים) - לפני שלב הריצוף ובסמוך לתחילתפיזור המצע המשמש כתשתית לריצוף, וזאת בכדילצמצם את זמן חשיפתה לפגיעות אפשריות על ידיבעלי מקצוע שונים הפועלים באתר.

 

השלב השני והסופי, הוא השלב שבו מתקינים את המנוע ואת אביזרי החיפוי לפתחי היניקה. שלב זה מתבצע בדרך כלל עם כניסת הדיירים לבית או בסמוך לכך.

חברת ניקיון בנתניה - המלצה שלנו