דוגמת התקנה

תמונות התקנה קונבנציונאלית 
וגמר התקנת מערכות HD מוצגות כאן לפניכם